Sikkerhed og Sundhed

Arbejdsmiljøloven siger bl.a., at der skal skabes et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø er alt, hvad der omgiver os, når vi arbejder: Lys, varme, kulde, røg, møbler, maskiner, redskaber, værktøjer, materialer m.m.

Det psykiske arbejdsmiljø handler om forhold på arbejdspladsen, der påvirker den enkeltes psykiske helbred og trivsel: Arbejdets organisering, arbejdets indhold, forholdet mellem kolleger, og forholdet mellem ledelsen og medarbejdere.

Virksomheden tilstræber, at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert, så medarbejderne ikke kommer til skade eller på længere sigt ødelægger deres helbred.

Virksomheden har en sikkerhedsrepræsentant for lagerafdelingen og en repræsentant for administrationen.

Alle medarbejdere, der arbejder i lagerafdelingen, er i besiddelse af truck certifikat.

Overalt i virksomheden er placeret relevant og funktionerende brandslukningsmateriel. Materiellet bliver vedligeholdt og tjekket løbende af udefrakommende konsulent.

Alle medarbejdere er selvfølgelig omfattet af lovpligtig arbejdsskadeforsikring.