Historie

De første spadestik

Helt tilbage i 1959 blev den første kimen til den forretning, som i dag hedder Intercamp, lagt. Dengang påbegyndte det daværende firma, LM Caravans International I/S, importen af mærket Sprite, som blev produceret i England – et mærke, som Intercamp i øvrigt stadig fører i dag.

I løbet af det efterfølgende årti blev virksomheden den dominerende salgsorganisation inden for campingbranchen herhjemme. Gennem samarbejdet med den engelske koncern Caravans International (som førte mærkerne Sprite, Eccles, Europe, Fairholme og Wilk) opnåede man en markedsandel i Danmark på 50 procent.

Det var også i denne periode, nemlig i 1968, at den nuværende ejer, Thorkil Rasmussen, blev ansat. Han fortsatte i virksomheden, da den blev overtaget af Caravans International i 1971 og herefter kom til at hedde Caravans International Danmark A/S.

Med to oliekriser i 1970’erne blev det meget populært at søge den korteste vej fra producent til forbruger. Derfor opstod der et stort pres på engros-/importvirksomheder, og det blev moderne at opføre agenturer. Disse blev fritaget for at mellemfinansiere over for detailleddet, fordi fakturering foregik direkte mellem producent og detailforretning med en provision til agenten. På den måde blev det daværende Caravans International Danmark A/S til agenturvirksomhed i campingbranchen.

Intercamp A/S blev til i efteråret 1980, da Thorkil Rasmussen købte virksomheden sammen med en partner, som dog blev købt ud igen otte år senere.

Vi bygger ud for første gang

Efter 1980 blev det ret hurtigt besluttet, at der skulle satses meget mere på campingudstyr, eftersom det indtil da havde været en forsømt sektor i vores virksomhed. Samtidig var det en varegruppe, som vi vurderede ville stige kraftigt de efterfølgende år.

På dette tidspunkt boede vi stadig i Møllegade i midten af Lunderskov, og da vores udstyrsomsætning steg hvert eneste år, udvidede vi vores areal med en lagerbygning på 800 m² ved siden af togbanen.

På campingvognssiden repræsenterede vi mærkerne Sprite og Wilk i flere serier, men da den engelske koncern Caravans International kom i vanskeligheder i begyndelsen af 1980’erne, oplevede vi sammen med forhandlerne nogle turbulente år, som gjorde, at vi i 1985 fik det tyske mærke Bürstner ind, som vi distribuerede gennem vort eksklusive forhandlernet.

Det var også i 1985, at vores nuværende salgsorganisation Caravan Ringen (CR) blev oprettet.

Det blev hurtigt tydeligt, at presset på boligområdet omkring os blev større og større, fordi vi årligt tjekkede cirka 1000 campingvogne igennem virksomheden. Derfor besluttede vi i stedet at flytte ud til byens industriområde og bygge nyt til os og vores ni ansatte i firmaet.

I første omgang byggede vi cirka 1.600 m² lagerhaller og 400 m² administration på et 12.500 m² areal, som vi indviede i januar 1995.

Tre år senere udvidede vi så vores campingvognssortiment til også at indbefatte det svenske mærke Kabe, som henvendte sig til højprissegmentet.

Brug for mere plads

Det viste sig dog, at pladsen stadig var trang, og i 1999/2000 tilbyggede vi cirka 1.000 m² lagerareal, en møde- og undervisningsafdeling med tilhørende serviceområde (køkken og toiletter) med faciliteter til op mod 100 deltagere samt tre ekstra kontorer. Ved samme lejlighed blev der bygget cirka 40 m² yderligere administration til Camper Fritid, som vores udstyrsafdeling var blevet døbt, og tilkøbt endnu et areal på 12.500 m², så virksomhedens samlede areal var på 25.000 m².

2000 var desuden året, hvor vi for første gang fik autocampere til salg og distribution, og her var vores første mærke Bürstner.

To år senere indgik vi en aftale om agenturet for campingvognsmærket Tabbert (en del af Wilk, Knaus-Tabbert Gruppen). Til det formål oprettede vi et datterselskab ved navn Procamp ApS, hvor der blev ansat en daglig leder og en medarbejder, der var kontaktpersoner til forhandlerne.

Samme år byggede vi yderligere 150 m² til Camper Fritid og fordoblede vores køkken/kantinerum, og i 2004 blev der bygget en hal på ca. 1.200 m², så det samlede areal under tag nu var på cirka 5.200 m².

I 2005 fik vi Byerland, et hollandsk campingvognsmærke, i porteføljen og samme efterår kunne Intercamp A/S fejre 25 års jubilæum.

24 ansatte var det blevet til i 2008, som var fordelt på fire afdelinger; Intercamp, ProCamp, Camper Fritid og CIBA. Sidstnævnte var et datterselskab, som var blevet oprettet tidligere på året, og som håndterede alle vore indkøb i blandt andet Kina. Og container flowet fra netop Kina gjorde, at vi i 2008 også udbyggede med en 1000 m² uopvarmet transithal.

Det efterfølgende år fik vi tre nye caravanmærker i vores sortiment hos Procamp Aps, nemlig Knaus, Weinsberg og T.E.C.

I efteråret 2012 kunne vi også bryste os af at være Hymer-importører, men desværre valgte koncernen at lave om i organisationen i 2016/17. Det betød, at vi blev frataget Hymer-importen igen.

Efteråret 2018 fusionerede vi Procamp ind i Intercamp som et led i en naturlig udvikling. Dette betyder nu, at Intercamp er distibutør af alle mærker, som vi forhandler; KABE, Bürstner, Sprite, Vega, Knaus, Tabbert, Weinsberg og T@B.

August 2020 stopper samarbejdet med Bürstner, efter mere end 35 år. 

Virksomheden ejes i dag af sønnerne Mikkel og Steen Reinholdt Rasmussen, som igennem flere år har været en del af Intercamp. Et løbende generationsskifte er foretaget, så fremtiden for virksomheden er sikret.