Historie

Perioden 1968 - 1980´erne

Intercamp A/S blev grundlagt i efteråret 1980, da den nuværende ejer sammen med en partner købte det engelsk ejede Caravans International Danmark A/S. Partneren blev købt ud i 1988.

I lige linie bagud baserer firmaet sig på engrossalg af campingvogne helt tilbage til 1959, hvor det daværende firma begyndte importen af Sprite, der blev produceret i England.

Ret hurtigt frem gennem 1960’erne blev virksomheden den dominerende salgsorganisation inden for campingbranchen, og opnåede gennem sit samarbejde med den engelske koncern CI, Caravans International, med mærkerne: Sprite, Eccles, Europe, Fairholme og Wilk, en meget stor markedsandel i Danmark (ca. 50%). I 1971 overtog CI hele virksomheden (100%), som på det tidspunkt hed LM Caravans International I/S, og virksomheden blev omdøbt til Caravans International Danmark A/S.

Den nuværende ejer blev ansat i det danske firma LM Caravans International I/S i januar 1968.

Med to oliekriser i 1970’erne blev det meget populært, at søge den korteste vej fra producent til forbruger. Derfor opstod der et meget stort pres på engros-/importvirksomhed, og det blev moderne at oprette agenturer, som blev fritaget for at mellemfinansiere overfor detailleddet, idet fakturering efterfølgende foregik direkte mellem producent og detailforretning med en provision til agenten.

Sådan blev Intercamp A/S til som agenturvirksomhed i campingbranchen.

Vor beliggenhed i hele denne periode var i Møllegade i Lunderskov bymidte, et gammelt snedkeri, der var ombygget til administration og lagerfunktion for reservedele og kun lidt udstyr.

Det blev ret hurtigt besluttet efter 1980, at der skulle satses meget mere på campingudstyr, da det var en sektor, vi havde forsømt, og en sektor, som vi anså, ville stige kraftigt i de efterfølgende år.

Perioden 1980´erne og frem...

Udstyrsomsætningen steg herefter hvert år, og vi udvidede vort lagerareal med en 800 m² stor lagerbygning ved siden af banen. Efterhånden som omsætningen steg og steg, blev det vanskeligere med logistikken, da vi efterhånden måtte lagre vore varer flere forskellige steder i området.

På campingvognssiden repræsenterede vi mærkerne: Sprite og Wilk i flere serier. Den engelske koncern CI kom i vanskeligheder i begyndelsen af 1980’erne, hvor vi sammen med forhandlerne oplevede nogle turbulente år, og i 1985 fik vi det tyske mærke Bürstner ind i organisationen, hvorefter vi repræsenterede mærkerne: Sprite, Bürstner og Wilk, som vi distribuerede gennem vort eksklusive forhandlernet.

Samme år, 1985 blev vor nuværende salgsorganisation Caravan Ringen (CR) oprettet.

Presset på det omkringliggende boligområde blev større og større, med de ca. 1.000 campingvogne vi fysisk checkede igennem virksomheden, så i 1994 blev det besluttet at flytte ud til industriområdet og bygge nyt. Vi
var på det tidspunkt 9 ansatte i firmaet.

I første omgang ca. 1.600 m² lagerhaller og 400 m² administration på 12.500 m² areal, som vi indviede i januar 1995.

I 1998 optog vi et nyt produkt i sortimentet: Kabe (svensk), til højprissegmentet.

I 1999/2000 blev der tilbygget yderligere ca. 1.000 m² lagerareal, en møde- og undervisningsafdeling med tilhørende serviceområde (køkken og toiletter), med faciliteter til op mod 100 deltagere samt 3 ekstra kontorer.

Ved samme lejlighed blev der tilbygget ca. 40 m² yderligere administration til Camper Fritid.

Ligeledes i 1999/2000 blev der tilkøbt yderligere et areal på 12.500 m², så det samlede grundareal nu er på 25.000 m².

I år 2000 påbegyndte vi salg og distribution af Bürstner autocampere.

I 2002 blev der yderligere tilbygget ca. 150 m² administration til Camper Fritid samt en fordobling af vort køkken/kantinerum.

I efteråret 2002 indgik vi aftale om agenturet for campingvognsmærket Tabbert (en del af Wilk, Knaus-Tabbert Gruppen). Til det formål oprettedes et datterselskab: Procamp ApS, hvor der er ansat en daglig leder og en medarbejder der er kontaktpersoner til forhandler.

I 2004 byggede vi yderligere en hal på ca. 1.200 m², så det samlede areal under tag nu var på ca. 5.200 m².

I 2005 kunne vi tilføje mærket Byerland til porteføljen.

I efteråret 2005 kunne Intercamp markere sit 25 års jubilæum.

I 2008 er vi 24 ansatte i virksomheden fordelt på de 4 afdelinger Intercamp, ProCamp, Camper Fritid og CIBA.

I foråret 2008, bygger vi yderligere 1.000 m2 uopvarmet transithal til på vort lager, for bedre at kunne håndtere vor container flow fra bl.a. Kina.

I efteråret 2008 etablerer et nyt datterselskab kaldet CIBA, som håndterer alle vore indkøb i bl.a. Kina.

I foråret 2009 kunne vi yderligere tilføje caravanmærkerne Knaus, Weinsberg og T.E.C. til vores portofølge i vort datterselskab Procamp Aps.

Efteråret 2012, Vi kan nu også bryste os af, at være Hymer importør. Et stærkt mærke, som skal bygges op fra grunden via vore eksisterende forhandlere. 

Desværre i 2016/2017 vælger Hymer koncernen at lave om i deres organisation, hvilket bevirker at vi bliver frataget Hymer importen igen. 

Efteråret 2018 fusionerer vi Procamp ind i Intercamp som et led i en naturlig udvikling. Dette betyder nu, at Intercamp er distibutør af alle mærker som vi forhandler. KABE, Bürstner, Sprite, Vega, Knaus, Tabbert, Weinsberg og T@B.